فروشگاه اینترنتی ملن مارکت
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

صفحه اصلی

[rev_slider slidertitle=”Home 16″ alias=”slider-16″]
[deeper_spacer desktop=”150″ mobile=”120″ smobile=”90″]
[deeper_contentbox margin=”0 0 0 -13px” mobile_margin=”0 0 0 -13px” translatex=”0″ translatey=”0″ animation=”yes”][deeper_counter counter=”35″ counter_bg=”1384″ counter_font_weight=”500″ counter_font_size=”250px” counter_line_height=”250px” class=”counter-autofit” counter_font_family=”Raleway”][/deeper_contentbox][deeper_text text_align=”align-left” text_color=”#393e46″ text_margin_bottom=”0px” text_font_size=”4vw” text_line_height=”4vw” animation=”yes”]% OFF[/deeper_text][deeper_spacer desktop=”70″ smobile=”50″]
[deeper_text text_align=”align-left” text_margin_bottom=”30px” text_font_weight=”800″ animation=”yes”]کالکشن های جدید ملن مارکت[/deeper_text][deeper_text text_align=”align-left” text_margin_bottom=”0px” text_tag=”div” animation=”yes”]جدیدترین و لاکچری ترین کالشن های پوشاک ایران[/deeper_text][deeper_spacer desktop=”60″ mobile=”50″ smobile=”40″][deeper_button button_style=”button-black” button_text=”خرید کنید” button_url=”url:https%3A%2F%2Fninzio.com%2Foctavian%2Fabout-us%2F|||” button_font_weight=”” animation=”yes”]
[deeper_spacer desktop=”0″][deeper_parallaxbox stretch=”stretch_right” offset_right=”-19.66%”][deeper_parallaxitem image=”1378″ image_width=”100%” image_rounded=”10px” parallax_attr=”“x“: -380″ right=”-200px” class=”index-1″][/deeper_parallaxbox]
[deeper_spacer desktop=”200″ mobile=”150″ smobile=”100″]
[deeper_text text_align=”align-left” animation=”yes”]پوشاک محبوب ملن مارکت[/deeper_text][deeper_spacer][deeper_product product_id=”1405″ product_image=”2388″ product_image_2=”2389″ show_cat=”true” class=”popular-product” animation=”yes”]
[deeper_spacer desktop=”0″ mobile=”30″ smobile=”30″][deeper_product product_id=”1407″ product_image=”2390″ product_image_2=”2391″ show_cat=”true” class=”popular-product” animation=”yes” animation_delay=”0.6s”]
[deeper_spacer desktop=”200″ mobile=”150″ smobile=”100″][deeper_text text_margin_bottom=”30px” text_font_weight=”800″ animation=”yes”]کالکشن لاکچری ملن مارکت[/deeper_text][deeper_text text_width=”700px” text_margin_bottom=”0px” text_tag=”div”]مجموعه ای از نفیس ترین برندهای روز دنیا[/deeper_text][deeper_spacer mobile=”80″]
[deeper_product product_id=”1411″ product_image=”2392″ product_image_2=”2393″ animation=”yes”][deeper_spacer desktop=”0″]
[deeper_product product_id=”1413″ product_image=”2394″ product_image_2=”2395″ animation=”yes” animation_delay=”0.6s”][deeper_spacer desktop=”0″]
[deeper_product product_id=”1415″ product_image=”2396″ product_image_2=”2397″ animation=”yes” animation_delay=”0.9s”]
[deeper_spacer mobile=”80″][deeper_button button_align=”align-center” button_style=”button-black” button_text=”سایر محصولات” button_url=”url:https%3A%2F%2Fninzio.com%2Foctavian%2Fshop%2F|title:Shop||” button_font_weight=”” animation=”yes”][deeper_spacer desktop=”200″ mobile=”150″ smobile=”100″]
[deeper_contentbox bg_image=”1419″ bg_position=”center center” bg_size=”cover” alignment=”right” padding=”30.715% 12.5%” mobile_padding=”30.715% 12.5%” rounded=”10px” translatex=”0″ translatey=”0″ animation=”yes” animation_effect=”fadeInLeft” class=”promo-box”][deeper_text text_align=”align-right” text_color=”#df3411″ text_margin_bottom=”0px” text_font_weight=”600″ text_font_size=”100px” text_line_height=”100px”]40%[/deeper_text][deeper_text text_align=”align-right” text_color=”#393e46″ text_margin_bottom=”5px” text_font_weight=”800″ text_font_size=”60px” text_line_height=”60px”]OFF[/deeper_text][deeper_text text_align=”align-right” text_color=”#393e46″ text_margin_bottom=”0px” text_font_weight=”800″]کالکشن جدید تابستانه[/deeper_text][deeper_spacer desktop=”45″ mobile=”40″ smobile=”35″][deeper_link link_align=”align-right” link_style=”style-2″ link_text=”Shop Now” link_url=”url:https%3A%2F%2Fninzio.com%2Foctavian%2Fshop%2F|title:Shop||” link_color=”#df3411″ link_line_color=”#d4887c” link_font_weight=””][/deeper_contentbox][deeper_spacer desktop=”0″]
[deeper_contentbox bg_image=”1424″ bg_position=”center center” bg_size=”cover” alignment=”right” padding=”30.715% 12.5%” mobile_padding=”30.715% 12.5%” rounded=”10px” translatex=”0″ translatey=”0″ animation=”yes” animation_effect=”fadeInRight” class=”promo-box”][deeper_text text_align=”align-left” text_color=”#df3411″ text_margin_bottom=”0px” text_font_weight=”600″ text_font_size=”100px” text_line_height=”100px”]30%[/deeper_text][deeper_text text_align=”align-left” text_color=”#393e46″ text_margin_bottom=”5px” text_font_weight=”800″ text_font_size=”60px” text_line_height=”60px”]DISC[/deeper_text][deeper_text text_align=”align-left” text_color=”#393e46″ text_margin_bottom=”0px” text_font_weight=”800″]کالکشن لاکچری[/deeper_text][deeper_spacer desktop=”45″ mobile=”40″ smobile=”35″][deeper_link link_style=”style-2″ link_text=”Shop Now” link_url=”url:https%3A%2F%2Fninzio.com%2Foctavian%2Fshop%2F|title:Shop||” link_color=”#df3411″ link_line_color=”#d4887c” link_font_weight=””][/deeper_contentbox]
[deeper_spacer desktop=”150″ mobile=”120″ smobile=”90″]
[deeper_partnerbox partner_logo=”1117″ partner_url=”url:https%3A%2F%2Fninzio.com%2Foctavian%2Fabout-us%2F|||” animation=”yes”]
[deeper_partnerbox partner_logo=”1118″ partner_url=”url:https%3A%2F%2Fninzio.com%2Foctavian%2Fservices%2F|||” animation=”yes” animation_delay=”0.6s”]
[deeper_partnerbox partner_logo=”1119″ partner_url=”url:https%3A%2F%2Fninzio.com%2Foctavian%2Fabout-us%2F|||” animation=”yes” animation_delay=”0.9s”]
[deeper_partnerbox partner_logo=”1120″ partner_url=”url:https%3A%2F%2Fninzio.com%2Foctavian%2Fservices%2F|||” animation=”yes” animation_delay=”1.2s”]
[deeper_partnerbox partner_logo=”1121″ partner_url=”url:https%3A%2F%2Fninzio.com%2Foctavian%2Fservices%2F|||” animation=”yes”]
[deeper_partnerbox partner_logo=”1122″ partner_url=”url:https%3A%2F%2Fninzio.com%2Foctavian%2Fabout-us%2F|||” animation=”yes” animation_delay=”0.6s”]
[deeper_partnerbox partner_logo=”1123″ partner_url=”url:https%3A%2F%2Fninzio.com%2Foctavian%2Fservices%2F|||” animation=”yes” animation_delay=”0.9s”]
[deeper_partnerbox partner_logo=”1124″ partner_url=”url:https%3A%2F%2Fninzio.com%2Foctavian%2Fabout-us%2F|||” animation=”yes” animation_delay=”1.2s”]
[deeper_spacer desktop=”150″ mobile=”120″ smobile=”90″]
[deeper_spacer desktop=”700″ mobile=”500″ smobile=”0″]
[deeper_spacer desktop=”150″ mobile=”120″ smobile=”90″][deeper_text text_align=”align-right” text_margin_bottom=”30px” text_font_weight=”800″ text_font_size=”60px” text_line_height=”76px” animation=”yes” text_font_size_mobile=”42px” text_line_height_mobile=”62px” text_font_size_smobile=”36px” text_line_height_smobile=”56px”]به ملنی ها ملحق شوید[/deeper_text][deeper_text text_align=”align-right” text_color=”#393e46″ text_margin_bottom=”0px” text_tag=”div” animation=”yes”]لاکچری پسندترین خریدارن ایرانی در ملن عضو هستند[/deeper_text][deeper_spacer desktop=”60″ mobile=”50″ smobile=”40″][deeper_contentbox translatex=”0″ translatey=”0″ animation=”yes”][deeper_contactform align=”align-left” form_id=”1347″ background=”input-black” button=”red” width=”630px”][/deeper_contentbox][deeper_spacer desktop=”150″ mobile=”120″ smobile=”90″]