فروشگاه اینترنتی ملن مارکت
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Landing Page

[rev_slider alias=”slider-lp”]
[deeper_spacer desktop=”270″ mobile=”210″ smobile=”100″][deeper_text text_margin_bottom=”37px” text_font_size=”44px” text_line_height=”68px” animation=”yes” text_font_size_smobile=”30px” text_line_height_smobile=”50px”]Beautiful Unique Home Pages to get Started[/deeper_text][deeper_text text_width=”630px” text_margin_bottom=”0px” text_tag=”div” text_font_size=”22px” text_line_height=”40px” animation=”yes”]Not only fast, but also with high efficiency and minimum consumption of resources.[/deeper_text][deeper_spacer mobile=”80″]
[deeper_demobox demo_image=”2720″ demo_max_height=”600px” demo_url=”url:http%3A%2F%2Fninzio.com%2Foctavian%2Fhome-01%2F|title:Home%2002||” demo_text=”Classisc Saas” animation=”yes”][deeper_spacer mobile=”80″]
[deeper_demobox demo_image=”2723″ demo_max_height=”600px” demo_url=”url:http%3A%2F%2Fninzio.com%2Foctavian%2Fhome-02%2F|title:Home%2005||” demo_text=”SEO Agency” animation=”yes”][deeper_spacer mobile=”80″]
[deeper_demobox demo_image=”2721″ demo_max_height=”600px” demo_url=”url:http%3A%2F%2Fninzio.com%2Foctavian%2Fhome-03%2F|title:Home%2003||” demo_text=”Payment Saas” animation=”yes”][deeper_spacer mobile=”80″]
[deeper_demobox demo_image=”2722″ demo_max_height=”600px” demo_url=”url:http%3A%2F%2Fninzio.com%2Foctavian%2Fhome-04%2F|title:Home%2004||” demo_text=”Analytics Software” animation=”yes”][deeper_spacer mobile=”80″]
[deeper_demobox demo_image=”2719″ demo_max_height=”600px” demo_url=”url:https%3A%2F%2Fninzio.com%2Foctavian%2Fhome-05%2F|title:Home%2001||” demo_text=”Creative Concept” animation=”yes”][deeper_spacer mobile=”80″]
[deeper_demobox demo_image=”2724″ demo_max_height=”600px” demo_url=”url:http%3A%2F%2Fninzio.com%2Foctavian%2Fhome-06%2F|title:Home%2006||” demo_text=”Dark Agency” animation=”yes”][deeper_spacer mobile=”80″]
[deeper_demobox demo_image=”2725″ demo_max_height=”600px” demo_url=”url:http%3A%2F%2Fninzio.com%2Foctavian%2Fhome-07%2F|title:Home%2007||” demo_text=”Digital Creative” animation=”yes”][deeper_spacer mobile=”80″]
[deeper_demobox demo_image=”2726″ demo_max_height=”600px” demo_url=”url:http%3A%2F%2Fninzio.com%2Foctavian%2Fhome-08%2F|title:Home%2008||” demo_text=”Creative” animation=”yes”][deeper_spacer mobile=”80″]
[deeper_demobox demo_image=”2727″ demo_max_height=”600px” demo_url=”url:http%3A%2F%2Fninzio.com%2Foctavian%2Fhome-09%2F|title:Home%2009||” demo_text=”App Showcase” animation=”yes”][deeper_spacer mobile=”80″]
[deeper_demobox demo_image=”2728″ demo_max_height=”600px” demo_url=”url:http%3A%2F%2Fninzio.com%2Foctavian%2Fhome-10%2F|title:Home%2010||” demo_text=”KickStarter” animation=”yes”][deeper_spacer mobile=”80″]
[deeper_demobox demo_image=”2729″ demo_max_height=”600px” demo_url=”url:http%3A%2F%2Fninzio.com%2Foctavian%2Fhome-11%2F|title:Home%2011||” demo_text=”Portfolio” animation=”yes”][deeper_spacer mobile=”80″]
[deeper_demobox demo_image=”2730″ demo_max_height=”600px” demo_url=”url:http%3A%2F%2Fninzio.com%2Foctavian%2Fhome-12%2F|title:Home%2012||” demo_text=”CoWorking” animation=”yes”][deeper_spacer mobile=”80″]
[deeper_demobox demo_image=”2731″ demo_max_height=”600px” demo_url=”url:http%3A%2F%2Fninzio.com%2Foctavian%2Fhome-13%2F|title:Home%2013||” demo_text=”Classes Bussiness” animation=”yes”][deeper_spacer mobile=”80″]
[deeper_demobox demo_image=”2732″ demo_max_height=”600px” demo_url=”url:http%3A%2F%2Fninzio.com%2Foctavian%2Fhome-14%2F|title:Home%2014||” demo_text=”Corporate” animation=”yes”][deeper_spacer mobile=”80″]
[deeper_demobox demo_image=”2733″ demo_max_height=”600px” demo_url=”url:http%3A%2F%2Fninzio.com%2Foctavian%2Fhome-15%2F|title:Home%2015||” demo_text=”Shop” animation=”yes”][deeper_spacer mobile=”80″]
[deeper_demobox demo_image=”2734″ demo_max_height=”600px” demo_url=”url:http%3A%2F%2Fninzio.com%2Foctavian%2Fhome-16%2F|title:Home%2016||” demo_text=”Shop 2″ animation=”yes”][deeper_spacer mobile=”80″]
[deeper_demobox demo_image=”2735″ demo_max_height=”600px” demo_url=”url:http%3A%2F%2Fninzio.com%2Foctavian%2Fhome-17%2F|title:Home%2017||” demo_text=”Scroll Animation” animation=”yes”][deeper_spacer mobile=”80″]
[deeper_demobox demo_image=”2736″ demo_max_height=”600px” demo_url=”url:http%3A%2F%2Fninzio.com%2Foctavian%2Fhome-18%2F|title:Home%2018||” demo_text=”Studio” animation=”yes”][deeper_spacer mobile=”80″]
[deeper_demobox demo_image=”2737″ demo_max_height=”600px” demo_url=”url:http%3A%2F%2Fninzio.com%2Foctavian%2Fhome-19%2F|title:Home%2019||” demo_text=”Creative portfolio” animation=”yes”][deeper_spacer mobile=”80″]
[deeper_demobox demo_image=”2738″ demo_max_height=”600px” demo_url=”url:http%3A%2F%2Fninzio.com%2Foctavian%2Fhome-20%2F|title:Home%2020||” demo_text=”Freelancer” animation=”yes”][deeper_spacer mobile=”80″]
[deeper_demobox demo_image=”2739″ demo_max_height=”600px” demo_url=”url:http%3A%2F%2Fninzio.com%2Foctavian%2Fhome-21%2F|title:Home%2021||” demo_text=”Architecture” animation=”yes”][deeper_spacer mobile=”80″]
[deeper_demobox demo_image=”2740″ demo_max_height=”600px” demo_url=”url:http%3A%2F%2Fninzio.com%2Foctavian%2Fhome-22%2F|title:Home%2022||” demo_text=”Online Personal Trainer” animation=”yes”][deeper_spacer mobile=”80″]
[deeper_demobox demo_image=”2741″ demo_max_height=”600px” demo_url=”url:http%3A%2F%2Fninzio.com%2Foctavian%2Fhome-23%2F|title:Home%2023||” demo_text=”Medical” animation=”yes”][deeper_spacer mobile=”80″]
[deeper_demobox demo_max_height=”600px” demo_url=”url:%23|||” box_text=”More demos Coming Soon” animation=”yes”][deeper_spacer mobile=”80″ smobile=”80″]
[deeper_spacer desktop=”170″ mobile=”100″ smobile=”0″]
[deeper_text text_align=”align-left” text_width=”500px” text_margin_bottom=”37px” text_font_size=”44px” text_line_height=”68px” animation=”yes” text_font_size_smobile=”30px” text_line_height_smobile=”50px”]Installing Octavian Demos with one Click is Fairly Simple[/deeper_text][deeper_text text_align=”align-left” text_margin_bottom=”0px” text_tag=”div” text_font_size=”22px” text_line_height=”40px” animation=”yes”]You’ll love starting the website development process from the same one-click theme demo, so you can[/deeper_text][deeper_spacer mobile=”80″][deeper_button button_text=”Discover Demo” button_url=”url:%23demo|||” button_font_weight=”” animation=”yes”][deeper_spacer desktop=”0″]
[deeper_fancyimage image=”2743″ effect=”reveal” rounded=”10px” shadow=”0 30px 70px 0 rgba(158,178,183,0.7)” stretch=”stretch_right”]
[deeper_spacer desktop=”270″ mobile=”170″ smobile=”70″]
[deeper_text text_margin_bottom=”37px” text_font_size=”44px” text_line_height=”68px” animation=”yes” text_font_size_smobile=”30px” text_line_height_smobile=”50px”]Unlimited possibilities and Features Available[/deeper_text][deeper_text text_width=”600px” text_margin_bottom=”0px” text_tag=”div” text_font_size=”22px” text_line_height=”40px” animation=”yes”]Theme comes with a lot of features inside. Discover theme most powerful features and customization options.[/deeper_text][deeper_spacer mobile=”80″]
[deeper_contentbox padding=”70px 50px 62px” mobile_padding=”70px 50px 62px” rounded=”10px” translatex=”0″ translatey=”0″][deeper_iconbox icon_align=”align-center” icon_type=”animation” icon_font_size=”80px” icon_color=”#4a44f2″ heading=”WPBakery Plugin Inside” heading_font_weight=”” desc_font_weight=”” heading_top_margin=”30px” heading_bottom_margin=”10px” icon_animation=”office-lightbulb”]Drag and Drop page builder with over 70 custom elements to create pages.[/deeper_iconbox][/deeper_contentbox][deeper_spacer desktop=”60″ mobile=”40″ smobile=”30″]
[deeper_contentbox padding=”70px 50px 62px” mobile_padding=”70px 50px 62px” rounded=”10px” translatex=”0″ translatey=”0″][deeper_iconbox icon_align=”align-center” icon_type=”animation” icon_font_size=”80px” icon_color=”#4a44f2″ heading=”Revolution Slider Inside” heading_font_weight=”” desc_font_weight=”” heading_top_margin=”30px” heading_bottom_margin=”10px” icon_animation=”office-trophy”]Create super awesome sliders with most popular slider building tool.[/deeper_iconbox][/deeper_contentbox][deeper_spacer desktop=”60″ mobile=”40″ smobile=”30″]
[deeper_contentbox padding=”70px 50px 62px” mobile_padding=”70px 50px 62px” rounded=”10px” translatex=”0″ translatey=”0″][deeper_iconbox icon_align=”align-center” icon_type=”animation” icon_font_size=”80px” icon_color=”#4a44f2″ heading=”One Click Demo Install” heading_font_weight=”” desc_font_weight=”” heading_top_margin=”30px” heading_bottom_margin=”10px” icon_animation=”office-coffee”]Install theme full demo with just one click and during just few minutes.[/deeper_iconbox][/deeper_contentbox][deeper_spacer desktop=”60″ mobile=”40″ smobile=”30″]
[deeper_contentbox padding=”70px 50px 62px” mobile_padding=”70px 50px 62px” rounded=”10px” translatex=”0″ translatey=”0″][deeper_iconbox icon_align=”align-center” icon_type=”animation” icon_font_size=”80px” icon_color=”#4a44f2″ heading=”Powerful Theme Options” heading_font_weight=”” desc_font_weight=”” heading_top_margin=”30px” heading_bottom_margin=”10px” icon_animation=”office-push-pin”]Theme comes with very powerful, intuitive and easy to use live cutomizer.[/deeper_iconbox][/deeper_contentbox][deeper_spacer desktop=”0″ mobile=”40″ smobile=”30″]
[deeper_contentbox padding=”70px 50px 62px” mobile_padding=”70px 50px 62px” rounded=”10px” translatex=”0″ translatey=”0″][deeper_iconbox icon_align=”align-center” icon_type=”animation” icon_font_size=”80px” icon_color=”#4a44f2″ heading=”Ultra Performance” heading_font_weight=”” desc_font_weight=”” heading_top_margin=”30px” heading_bottom_margin=”10px” icon_animation=”office-clock”]Theme the best WordPress performance with optimized bug free code.[/deeper_iconbox][/deeper_contentbox][deeper_spacer desktop=”0″ mobile=”0″ smobile=”30″]
[deeper_contentbox padding=”70px 50px 62px” mobile_padding=”70px 50px 62px” rounded=”10px” translatex=”0″ translatey=”0″][deeper_iconbox icon_align=”align-center” icon_type=”animation” icon_font_size=”80px” icon_color=”#4a44f2″ heading=”Premium Support” heading_font_weight=”” desc_font_weight=”” heading_top_margin=”30px” heading_bottom_margin=”10px” icon_animation=”office-call-center”]We work hard to answer any question that you will have with theme.[/deeper_iconbox][/deeper_contentbox]
[deeper_spacer desktop=”200″ mobile=”150″ smobile=”100″]
[deeper_spacer desktop=”200″ mobile=”150″ smobile=”100″][deeper_text text_color=”#ffffff” text_margin_bottom=”37px” text_font_size=”44px” text_line_height=”68px” animation=”yes” text_font_size_smobile=”30px” text_line_height_smobile=”50px”]Responsive & Mobile First[/deeper_text][deeper_text text_color=”#808996″ text_width=”600px” text_margin_bottom=”0px” text_tag=”div” text_font_size=”22px” text_line_height=”40px” animation=”yes”]Designed to work on any screen size and perfectly optimized for devices[/deeper_text][deeper_spacer mobile=”80″][deeper_spacer desktop=”500″ mobile=”250″ smobile=”100″][deeper_canvas canvas=”%5B%7B%22element%22%3A%22image%22%2C%22shape%22%3A%22shape-1%22%2C%22image%22%3A%221785%22%2C%22image_width%22%3A%2273.5%25%22%2C%22image_post_left%22%3A%2213.25%25%22%2C%22image_post_bottom%22%3A%22-70px%22%2C%22image_effect%22%3A%22style-1%22%2C%22parallax_atts%22%3A%22%5C%22y%5C%22%3A-50%22%2C%22smoothness%22%3A%2230%22%2C%22class%22%3A%22index1%22%7D%2C%7B%22element%22%3A%22image%22%2C%22shape%22%3A%22shape-1%22%2C%22image%22%3A%221786%22%2C%22image_width%22%3A%2242%25%22%2C%22image_post_left%22%3A%22-400px%22%2C%22image_post_bottom%22%3A%22-15.6%25%22%2C%22image_effect%22%3A%22style-1%22%2C%22parallax_atts%22%3A%22%5C%22x%5C%22%3A%20500%22%2C%22smoothness%22%3A%2230%22%2C%22class%22%3A%22index1%20lp-ipad%22%7D%2C%7B%22element%22%3A%22image%22%2C%22shape%22%3A%22shape-1%22%2C%22image%22%3A%221787%22%2C%22image_width%22%3A%2213%25%22%2C%22image_post_right%22%3A%22-400px%22%2C%22image_post_bottom%22%3A%22-8.33%25%22%2C%22image_effect%22%3A%22style-1%22%2C%22parallax_atts%22%3A%22%5C%22x%5C%22%3A%20-600%22%2C%22smoothness%22%3A%2230%22%2C%22class%22%3A%22index1%20lp-iphone%22%7D%5D”]
[deeper_spacer desktop=”450″ mobile=”200″ smobile=”100″]
[deeper_fancyimage image=”2696″ effect=”reveal” rounded=”10px” shadow=”0 45px 30px 0 rgba(158,173,183,0.3)” stretch=”stretch_left” offset_left=”-80%”][deeper_spacer desktop=”0″]
[deeper_icon icon_display=”icon-image” icon_image=”1791″ icon_image_width=”230px” animation=”yes”][deeper_spacer desktop=”60″ mobile=”50″ smobile=”40″][deeper_text text_align=”align-left” text_margin_bottom=”37px” text_font_size=”44px” text_line_height=”68px” animation=”yes” text_font_size_smobile=”30px” text_line_height_smobile=”50px”]Need a Shop? Full WooCommerce Integration[/deeper_text][deeper_text text_align=”align-left” text_margin_bottom=”0px” text_tag=”div” text_font_size=”22px” text_line_height=”40px” animation=”yes”]Selling online is super easy with Octavian theme. Theme have powerful WooCommerce plugin integration inside.[/deeper_text][deeper_spacer mobile=”80″][deeper_button button_text=”Discover Demo” button_url=”url:%23demo|||” button_font_weight=”” animation=”yes”]
[deeper_spacer desktop=”270″ mobile=”170″ smobile=”70″]
[deeper_canvas style=”particles” canvas=”%5B%7B%22shape%22%3A%22shape-1%22%2C%22image_effect%22%3A%22style-1%22%2C%22smoothness%22%3A%2230%22%7D%5D”][deeper_spacer desktop=”190″ mobile=”140″ smobile=”90″][deeper_text text_color=”#ffffff” text_width=”600px” text_margin_bottom=”0px” text_font_weight=”700″ text_font_size=”60px” text_line_height=”76px” animation=”yes” text_font_size_smobile=”30px” text_line_height_smobile=”50px”]Create your amazing websites now.[/deeper_text][deeper_spacer desktop=”30″ mobile=”30″ smobile=”30″][deeper_text text_color=”#eccdd1″ text_margin_bottom=”0px” text_tag=”div” text_font_weight=”600″ text_font_size=”80px” text_line_height=”80px” animation=”yes” text_font_size_smobile=”40px”]Only $59 $69[/deeper_text][deeper_spacer desktop=”120″ mobile=”90″][deeper_button button_align=”align-center” button_style=”button-gradient-orange3″ button_size=”extra-big” button_text=”Let’s Start” button_url=”url:https%3A%2F%2Fninzio.com%2Foctavian%2Fhome-01%2F|target:_blank” button_font_weight=”” animation=”yes”][deeper_spacer desktop=”190″ mobile=”140″ smobile=”90″]
[deeper_spacer desktop=”200″ mobile=”150″ smobile=”70″]